Topic outline

 • General

  • Vem är licensen för?

   Den här licensen är till för er som arbetar inom grundskola och gymnasium. Vi ägnar mycket tid åt att reda ut 
   konflikter mellan eleverna och försöka hjälpa dem att hitta ett bra förhållningssätt till varandra. Flera av de mål 
   som Skolverket satt upp för skolans normer och värden passar väl ihop med de kunskaper man får genom en 
   rePULSE®kurs. Genom att arbeta på ett strukturerat och konkret sätt ger vi eleverna de kunskaper de behöver 
   för att de själva ska kunna lösa svåra situationer de hamnar i. 

   • Syfte

    Under licensperioden kommer ni att få lära er hur man arbetar med metoden i helklass för att öka elevernas 
    förståelse för sina 
    egna och andras tankar, känslor och beteenden. Det görs genom att bygga på elevernas 
    kunskaper i Sociala Färdigheter, Känslokunskap och Avslappning. Kunskaper som är effektiva i arbetet både med 
    att förebygga och hantera konflikter samt problematisk skolfrånvaro. 

    • Licens

     Licensen riktar sig till hela skolan för att arbetslaget ska få ett gemensamt förhållningssätt.
     Kursen inleds med en halvdags föreläsning för all skolpersonal med tyngdpunkt på rePULSE® Förhållningssätt.
     Den andra halvan av dagen är för de
     pedagoger som aktivt kommer att arbeta med materialet i klassen.
     Minst en person i arbetsgruppen ska ha gått rePULSE® Grundkurs – För arbete En till En.
     I licensen ingår minst en plats på Grundkursen. Den/de personen/personerna får sedan tillgång till
     de individuella arbetsmaterialen med olika inriktningar. 

     • Licensperiod

      Två terminer – 20 veckor: 10 veckor per termin, en lektion per vecka.

      • Handledning

       Det ingår 2 webbaserade handledningstillfällen per termin. 

       Utöver det erbjuds tillgång till personlig handledning via e-post och telefon under licensperioden. 

       • Kursinnehåll

        • Digital Manual för 2 terminers strukturerade lektioner, 10 lektioner/ termin
        • Häfte med Sociala Färdigheter med tillhörande frågeställningar 
        • Avslappnings- och koncentrationsövningar speciellt framtagna för eleverna 
        • Stress- och Känslokunskap 
        • Genomgång av de olika redskapen för arbetet 
        • Appen rePORT för dokumentation av elevernas egna händelser (högstadiet) 


        • Varför rePULSE® Skollicens

         • Ökad arbetsro för elever och pedagoger 
         • Tryggare arbetsmiljö för både personal och elever 
         • Ökad förmåga att samarbeta i grupp 
         • Ökad koncentrationsförmåga 
         • Bättre studieresultat 
         • Redskap att hantera oroliga klasser 
         • Bättre känslokännedom 
         • Öka gemenskapen/sammanhållningen och förståelsen för varandra i klassen 
         • Förbättra elevernas förmåga att stå emot stress och förändringar 
         • Bättre förmåga att lösa konflikter 

         • För förfrågningar eller offert