img1

Introduktion till rePULSE® Grundkurs

Träning och uppföljning via webben gör att du själv bestämmer studiefart. Genom att läsa hemma i din egen takt är det inte bara lättare att kombinera utbildningen med familj och arbete, utan du kan också på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna. Introduktionen ger dig en överblick av hela Webbutbildningen och hur kursen är upplagd.

Till Introduktionen

img2

rePULSE® Grundkurs - För arbete En till En

Grundkursen handlar om att göra dig bättre rustad att möta utagerande och inåtvända personer. Den syftar också till att ge dig större kunskaper om kognitivt förhållningssätt och större förståelse både för dina egna och andras agerande. Efter genomgången kurs ska du kunna använda kunskaperna i din vardag.

Till kursen


img1

 rePULSE® - För arbete i Klass  

(Var sitter känslan?)

Här hittar du material till 10 lektioner.

Till Lektionernaimg2

rePULSE® - För arbete i Klass 

(reMANGA)

Här hittar du material till 10 lektioner.

Till Lektionerna

img1

Inledning rePULSE®Skola (Licens för skolor)

Den här kursen är till för er som arbetar inom grundskola och gymnasium. Vi ägnar mycket tid åt att reda ut konflikter mellan eleverna och att försöka hjälpa dem att hitta ett bra förhållningssätt till varandra. Flera av de mål som Skolverket satt upp för skolans normer och värden passar väl ihop med de kunskaper man får genom en rePULSE®kurs. Målet är att eleverna ska öva sig i att kunna lösa sina konflikter på egen hand. Genom att arbeta på ett strukturerat och konkret sätt ger vi eleverna de kunskaper de behöver för att kunna lösa konflikter de hamnar i.

Till Introduktionen

img2

rePULSE®Skola

Här hittar du material till Termin 1 för Högstadiet. 

Till Lektionerna