rePULSE® Grundkurs Webbutbildning

img1

Introduktion

Träning och uppföljning via webben gör att du själv bestämmer studiefart. Genom att läsa hemma i din egen takt är det inte bara lättare att kombinera utbildningen med familj och arbete, utan du kan också på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna. Introduktionen ger dig en överblick av hela Webbutbildningen och hur kursen är upplagd.

Till Introduktionen

img2

För arbete En till En

Grundkursen handlar om att göra dig bättre rustad att möta utagerande och inåtvända personer. Den syftar också till att ge dig större kunskaper om kognitivt förhållningssätt och större förståelse både för dina egna och andras agerande. Efter genomgången kurs ska du kunna använda kunskaperna i din vardag.

Till kursen rePULSE® Klass

img1

rePULSE® Klass har fått nya "kläder"!

Tack vare kreativ feedback från er som arbetat med rePULSE® Klass har vi nu kunnat revidera och uppgradera materialet. Strukturen är såklart densamma, men nu finns ett nytt lektionsmaterial i form av bildspel och bilagor och en ny manual i tryckt format som är mer användarvänligt för arbete i klass. 

Om du arbetar med rePULSE®Klass och saknar den nya manualen så hör av dig till oss på info@repulse.se så hjälper vi dig!