img1

Introduktion

Träning och uppföljning via webben gör att du själv bestämmer studiefart. Genom att läsa hemma i din egen takt är det inte bara lättare att kombinera utbildningen med familj och arbete, utan du kan också på ett effektivt sätt integrera och tillämpa kunskaperna. Introduktionen ger dig en överblick av hela webbutbildningen och hur kursen är upplagd.

Till Introduktionen

img2

rePULSE® Steg 1 Grundkurs

Grundkursen handlar om att göra dig bättre rustad att möta utagerande och inåtvända personer. Den syftar också till att ge dig större kunskaper om kognitivt förhållningssätt och större förståelse både för dina egna och andras agerande.

Efter genomgången kurs ska du kunna använda kunskaperna i din vardag.

Till kursen