img1

Introduction

Training and monitoring on the web allows you to determine the study pace. By reading at home at your own pace, it is not only easier to combine training with work and family, but you can also effectively integrate and apply the knowledge. The introduction provides an overview of the entire web education and how the course is organized.

To the introduction

img2

rePULSE® Grundkurs - För arbete En till En

Grundkursen handlar om att göra dig bättre rustad att möta utagerande och inåtvända personer. Den syftar också till att ge dig större kunskaper om kognitivt förhållningssätt och större förståelse både för dina egna och andras agerande.

Efter genomgången kurs ska du kunna använda kunskaperna i din vardag.

Till kursen