rePULSE® Grundkurs Webbutbildning

img1

Introduction

Training and monitoring on the web allows you to determine the study pace. By reading at home at your own pace, it is not only easier to combine training with work and family, but you can also effectively integrate and apply the knowledge. The introduction provides an overview of the entire web education and how the course is organized.

To the introduction

img2

För arbete En till En

Grundkursen handlar om att göra dig bättre rustad att möta utagerande och inåtvända personer. Den syftar också till att ge dig större kunskaper om kognitivt förhållningssätt och större förståelse både för dina egna och andras agerande. Efter genomgången kurs ska du kunna använda kunskaperna i din vardag.

Till kursenrePULSE® För arbete i Klass

img1

Inledning

Den här inledningen är under utveckling.

Till Introduktionen


img1

 rePULSE® - För arbete i Klass  

(Var sitter känslan?)

Här hittar du material till 10 lektioner.

Till Lektionerna


img2

rePULSE® - För arbete i Klass 

(reMANGA)

Här hittar du material till 10 lektioner.

Till Lektionerna


rePULSE®Skola - Licens

img1

Inledning rePULSE®Skola (Licens för skolor)

Den här kursen är till för er som arbetar inom grundskola och gymnasium. Vi ägnar mycket tid åt att reda ut konflikter mellan eleverna och att försöka hjälpa dem att hitta ett bra förhållningssätt till varandra. Flera av de mål som Skolverket satt upp för skolans normer och värden passar väl ihop med de kunskaper man får genom en rePULSE®kurs. Målet är att eleverna ska öva sig i att kunna lösa sina konflikter på egen hand. Genom att arbeta på ett strukturerat och konkret sätt ger vi eleverna de kunskaper de behöver för att kunna lösa konflikter de hamnar i.

Till Introduktionen


img2

rePULSE®Skola - Lågstadiet

Här hittar du material till Termin 1 för Lågstadiet.

Till Lektionerna

img1

rePULSE®Skola - Mellanstadiet

Här hittar du material till Termin 1 för Mellanstadiet.

Till Lektionerna

img2

rePULSE®Skola - Högstadiet

Här hittar du material till Termin 1 för Högstadiet.

Till Lektionerna